Kies uw taal
 
 
 
 
Wie wij zijn?
 

Met het oog op de synode over het gezin die in oktober 2015 gehouden wordt in Rome, is een groep leiders van katholieke lekenbewegingen en pro-familie organisaties bijeengekomen om een respectvol beroep op paus Franciscus te doen, waarin hem gevraagd wordt de katholieke leer onvoorwaardelijk te herbevestigen, en uit te spreken dat gescheiden en burgerlijk hertrouwde katholieken de H. Communie niet kunnen ontvangen en dat homoseksuele relaties tegengesteld zijn aan de goddelijke en de natuurwet.

 

We zien met vrezen en beven dat het kuise en vruchtbare gezinsmodel, dat het Evangelie ons leert, op het spel staat. Dit gezinsmodel is het enige baken dat miljoenen gelovigen kan leiden, gelovigen die al vele tientallen jaren zijn gebombardeerd door de seksuele revolutie en haar hedonistische propaganda.

 

Er is een bres geslagen in de Katholieke Kerk, door pastorale voorstellen die in de praktijk, zo niet in principe, de leer van Onze-Lieve-Heer met betrekking tot de kuisheid en de onverbrekelijkheid van het huwelijk ontkennen.

 

In deze omstandigheden is het van het grootste belang dat paus Franciscus zich uitspreekt om zo helderheid te geven in de groeiende verwarring onder de gelovigen en daarmee te voorkomen dat de leer van Jezus Christus wordt verwaterd.

 

Wie anders kan de duisternis verdrijven die hangt over de toekomst van onze kinderen wanneer dat lichtbaken niet meer op hun pad schijnt?